12.764

              (12.518)
Adrianus BRUGMANS     Stabroek  Petronella VERMEIREN
geb.Groot Zundert 1768   15-07-1788 ged.Zvl. 26-02-1755(311)
ovl.Zvl. 29-12-1808          ovl. 1792/1796
______________________________________________________

    N.N.
    geb. 1787
    ovl.Zvl. 09-09-1799

    Joanna Maria
    geb.Berendrecht 1792
    ovl.Zvl.25-11-1908
=====================================================
(12.763)               (13.380)
Petrus III VAN LINDEN    Zandvl. Isabella OSSENBLOK
ged.Zvl..05-02-1771(339)   19-06-1792  ged.Zvl.28-01-1769(333)
ovl.Zvl.27-04-1796(627)        ovl.Zvl.21-07-1804
    Franciscus Van Linden (vader bruidegom)
    Cornelius Van Linden (broer vader br.gom = 12.407)
arbeider
___________________________________________________________
    
    Maria Anna          Cornelius Van Linden
    ged.Zvl.21-02-1793(430)     (12.407 als boven)
    ovl.Zvl.18-05-1797(660)    Helena Ossenblok
               (moeders zus = 13.428)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 05-08-1794  (*) staat het gezin
onder no.165 als 2 mannen, 1 vrouw en 2 kinderen. (Dit is
onjuist : mogelijk verwarring met vaders ouders : 12.763)

              
(orig..28-9-1998)

              ZIE VERVOLGBLAD12.764 - VERVOLGBLAD

In de Vollkstellng van januari 1796 (*) staat het echtpaar onder nr..659
maar Maria Anna wordt NIET genoemd.
Inwonend is dan moeders zus Helena, 30 jr, die in okt.1795 trouwde met
Petrus Geerink  13.428).

=====================================================
              (13.380)
Adrianus BRUGMANS     Zandvliet Isabella OSSENBLOK
geb.Gr.Zundert 1768    19-01-1797 ged.Zvl. 28-01-1769(333)
      2e huw.              2e huw.
ovl.Zvl. 29-12-1808          ovl.Zvl. 21-07-1804
    huw.get..Petr.Franciscus Geerings
      (man zus bruid) = 13.428)
            Johannes Brugmans
  (In 1797 woonde de br.gom te Stabroek)
________________________________________________________

    Petrus Franciscus       Petr.Franciscus Geerinck
    ged.Zvl. 13-05-1797(455)     (als boven)
    ovl.23-12-1829        Barbara Van Broekhoven 
    ongehuwd, zonder beroep.     (14.184)
    aangifte door J.v.d.Elsacker, 47 jr,
    timmerman en P.Fr.Snacken, 55 jr.,,
    gem.secretaris (11.140)

In de Volkstelling van 1799 (*) staat dit echtpaar onder nr.707
maar ZONDER KINDEREN . Ze woonden Ruyge Heide nr.4.

    Catharina           Johannes Brugmans
    gebZvl. 30-01-1800        (won.Putte NB)
    ovl.             Ma.Elisabeth Van Linden
                   (wo n.Zandvliet


              ZIE VERVOLGBLAD


              
12.764 - VERVOLGBLAD 2


    Maria Anna          Paulus Brugmans
    ged.Zvl. 10-11-1801        Dorothea Van Linden
    ovl.Zvl. 29-03-1808        (zus moeders
                        eerste man)

    Martinus           Martinus Brugmans
    ged.Zvl. 26-02-1804        Judoca Bruyninkx
    ovl.Zvl. 28-02-1804        (13155)


=====================================================


Adrianus BRUGMANS
    3e huw. met
        Joanna Thereszia VAN AERDE 
      ZIE 14.220.

=====================================================


    (*) zie SA Antwerpen - Rks HN nos. 128/130

(orig.28-09-1998)


      *****     


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3