12_519

(9.644)
Cornelius II SCHIPPERS        Joa.II Catharina BROSE
geb. ca. 1695             geb. 1697
ovl.Zvl. 18-10-1775(613)       ovl.Zvl. 23-10-1782(617)
hij was neringdoende in 1747;
hij was tapper/arbeider in 1755
hij was kerkmeester in 1762
(Zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.'
    SA Antwerpen (HN 189) pag 13, 14 en 15).
___________________________________________________________

    Gerardus III    = 13.427
    geb.Berendrecht 1733
    ovl. na 1771

    Job
    geb.Berendrecht ca. 1735
    ovl.Zvl. 8-12-1748(605)
         ongehuwd

    Elisabeth IV    = 12.584
    geb.Berendrecht ca. 1736
    ovl.Zvl. 23-4-1779(615)

    Anthony II     = 11.973
    geb.Berendrecht ca.1740
    ovl.Zvl. 28-11-1788(621)

    Maria             Paulus Aerts (11.748)
    ged.Zvl. 4-7-1743(293)    Maria Rombouts
    ovl.Zvl. 2-11-1753(638)


                   ZIE VERVOLGBLAD12.519 - VERVOLGBLAD

In de Volkstelling van jan.1755 (SA, Antwerpen : HN 126) worden onder no.62 vermeld de vader (tapper/arbeider), moeder, kinderen van 22, 16 en 13 jaar
met inwonende vreemdelingen :
     Dionisius Van der Heyden (een 22-jarige wees uit het gezin   11.590; hij trouwde in 1758 (12.576) en bij de doop van zijn ,eerste zoontje trad Joanna Brose [ Dionisius' pleegmoeder] 
    op als meter);
     Franciscus Minnibach (Duitser, 27 jr, trouwde in 1756 : zie 12.570)

Uit de kladlijst van de Volkstelling van jan.1755 (HN 127; als boven) blijken de namen van de drie kinderen.

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen (HN 131; als boven) wordt de vader vermeld als wonend in het Fort.

172 : Ook in de Omganck binnen de Fortificatie (HN 132; als boven) wordt dit gezin vermeld.

    Bovenstaande tellingen berusten bij het
    Stadsarchief Anttwerpen onder Reeks HN (Historische Nota's)
    onder nos. als boven vermeld.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2