12_367

                   (12.518)
Henricus BOGAERS      Zandvl.  Maria Anna II VERMEIREN
geb.Ekeren 1748      21-11   ged.Zvl. 20-12-1751(305)
ovl.Zvl.5-2-1778(614)   1773    ovl.Zvl. 23-2-1792(623)
              (806)
      Franciscus Vermeiren (broer bruid = 13.3120
      Cornelius Withaeghs (man zus br.gom ? = 11.912)
__________________________________________________________

    Joannes Baptist        Martinus Van Hennen
    ged.Zvl. 13-7-1775(349)    Catharina Van Boven
    ovl.                (moeders moeder0

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 13-6-1777

=====================================================
(11.113)                 (12.518)
Johannes Baptist LUYCKX  Zandvl.  Maria Anna II VERMEIREN
ged.Zvl. 5-12-1748(300)  7-1-            2e huw.
ovl. Zvl. 14-9-1802    1779    ovl.Zvl.23-2-1792(623)
              (809)
      Adrianus Vermeiren (broer bruid = 13.360)
      Paulus Van Caem (11.463)
(In de huwelijksakte wordt zowel van de bruidegom als van getuige Van Caem vermeld dat ze afkomstig zijn uit Ekeren)
arbeider
_________________________________________________________

In 1779 woonde dit gezin aan de Paardenmarkt

                   ZIE VERVOLGBLAD
12.367 - VERVOLGBLAD

    Anna Isabella II       Martinus Luyckx
    ged.Zvl. 29-11-1779(360)   Anna Isabella Vermeiren
    ovl.Zvl. 31-3-1831      (moeders zus = 13.05)
      ongehuwd

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was bij Isabella Luyckx in 1828 in de kost Joanna Catharina Luyckx (een 8-jarige dochter van haar broer Adrianus (14.441) voor f. 28 per jaar.
In 1827 had al bij haar ingewoond een 13-jarige zoon van die broer, t.w. Johannes Baptist tegen een zelfde vergoeding.


    Adrianus      = 14.441
    ged.Zvl. 15-2-1782(371)    Adrianaus Vermeiren (a.b.)
    ovl.Zvl. 30-1-1823      Maria Anna Van Meir                            (12.652)j

    Joannes Franciscus = 14.321
    ged.Zvl. 2-4-1784(380)    Adrianus De Neef (11.916)
    ovl.Zvl. 26-8-1823      Joa.Catharina Adriaense;
                     Berendrecht

    Joanna Catharina       Petrus Joannes Van Meir
    ged.Zvl. 24-7-1787(397)      (12.635)
    ovl.Zvl. 14-8-1818      Joanna Catharina Charton
          ongehuwd        (11.108)
                   ZIE VERVOLGBLAD 2


12.367 - VERVOLGBLAD 2

    Petrus Antonius        Petrus Franciscus Snacken
    ged.Zvl. 21-12-1789(410)     (10.3260)
    ovl.Zvl. 30-12-1823        Anna Isabella Charton
        ongehuwd         (11.108 als boven)

    Petrus Johannes        Johannes Van Loon;
    ged.Zvl. 11-10-1791(421)     Ossendrecht
    ovl. na 1796         Anna Cornelia Snellens
                     (10.360 als boven)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 wordt het gezin NIET vermeld.

In de Volkstelling van jan.1796 wordt het gezin genoemd onder no.431:
de man (weduwnaar) met dochter Anna Isabella en nog 4 kinderen
onder 12 jaar.

In de Volkstelling van mei 1799 staat de vader onder no.486 als ALLEENWONENDE arbeider wonend Fort no.97; over de kinderen wordt niet gesproken, hoewel de jongste toch pas 8 jaar is.

    Voor bovenstaande tellingenb zie SA Antwerpen -
    Reeks HN nos.128/130.
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2