12_203

(12.626)                 (14.770)
Joannes Franciscus I         Joanna Maria
 CORNELISSEN       Zandvl.            KOCH
ged.Zvl.7-5-1798      23-2-   geb. 0ssendr./Woensdr.
ovl. Zvl. 5-2-1839(B-nr.229)     1824     22-2-1789
aangifte door : Bened.Koch,40 jr,   ovl.Zvl. 24-12-1863
winkelier(12.329) en Carolus 
Bruyninkx 65 jr, timmerman (`13.43)

(Staat in de Recruterings-      
lijst 1831 als arbeider,
1m71, geh.met kinderen)

huw.get.B.S.: Albert De Backer, 31 jr, arb. (vriend)
      Bened.Schippers, 31 jr, arb. (vriend)  t 
      Cornelius De Jongh, 44 jr, 
              officier van gezondheid (13.191)
      P.Fr.Snacken, 52 jr, secretaris (11.140)
 id. kerk :        Cornelis Johannes Koch (broer bruid ?)
      Livinus Schippers (14.282)
__________________________________________________________

    Livinus      = 9.641  Livinus Schippers (a.b.)
    ged.Zvl.23-11-1824      Helena Koch
    ovl.na 1856          (moeders zus ?)

    Cornelis Johannes       Cornelis Johannes Koch
    ged.Zvl.24-12-1827        (als boven) 
    ovl.Zvl. 31-12-1827        Martina Verbraeken 
                    (8.875)(orig.15-4-1999)
                   ZIE VERVOLGBLAD
12.203 - VERVOLGBLAD


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was Isabella De Boeck
(wees ex 8.856) in de jaren 1825/26 bij dit gezin in de kost, waarvoor 
f. 16 's jaars werd ontvangen
      
In de jaren 1826/27 was bij dit gezin uitbesteed de Wed.Van Hoogenhuyzen (Adriana Verstraelen = 13.422 ) tegen een vergoeding van
 f. 29 's jaars

In 1846 was bij de weduwe Maria Koch uitbesteed de 15-jarige Joh.Baptist De Boey (ex 12.201) tegen een vergoeding van frs. 84 per jaar.

              *****(orig.15-4-1999)
?? 

 


oktober 23, 2005 Blad 1