11_598

(9.118)                (10.615)
Judocus VAN ALSENOY    Stabroek  Maria VERSTRAETEN /
ged.Stabroek 25-7-1650   29-9-1671       SPRANGMANS
ovl.Zvl. 4-8-1699(540)        geb. 1650
                   ovl.Zvl. 7-11-1692(531) V
___________________________________________________________
    Elisabeth I    = 10.314  Cornelis Verstraeten
    ged.Stabroek 19-10-1670      (moeders vader)
    ovl.Zvl. 19-12-1702(551)   Elisabeth Wouters
Tijdens de ZANDVLIETSE Volkstelling van dec.1698  (*) was zij inwonend "meyssen" in het gezin Claessen-Woumans (9.38) 

    Maria II      = 10.225  Bartholomeus Hendrikx
    ged.Stabroek 3-8-1672 V    loco Jacobus Verstraeten
    ovl.Zvl.17-1-1705 (staat NIET Maria I Van Assenoey  
    in Zvl. begraf/boek)        (vaders zus)
Tijdens de BERENDRECHTSE Volkstelling van 1693 was zij dienstmaerte in heg gezin van Ant.Eggermont (9.18)

    Joanna
    geb .1673
    ovl.Zvl. 22-5-1681(515)

    Joannes II     = 10.973  Paulus Henrickx
    ged.Stabroek 24-8-1674 V   Catharina Peeters
    ovl. na 1698

    Martina
    ged.Stabroek 5-8-1678 V   Walter Wouters
    ovl.             Martina Pauwels

    Michael            Johannes De Keyser
    ged.Stabroek 19-6-1679 V   Maria Janssen Gijsels
    ovl.Zvl. 24-12-1702(551)

(orig.03-07-1991)
                   ZIE VERVOLGBLAD11.598 - VERVOLGBLAD
Rond 1680 kreeg de vader een borgbrief van Stabroek naar Zandvliet waarin het gezin VAN ALLESNOYE (i.p.v. Alsenoy) genoemd werd.

    Adrianus           Johannes Dielis (9.177)
    ged.Zvl. . 27-1-1682(102) S) Susanna Peeters
    ovl.Zvl.  22-2-1703(552)
    Bij de Volkstelling van dec.1698  (*) was hij als koewachter
    inwonend bij Jacobs-Hasenberg(8.34).

    Anna        = 11.508  Henricus Geerts (man
    ged.Zvl. 3-5-1684((109) V    vaders zus = 8.293)
    ovl.Zvl. 23-10-1748(605)   Anna Hasenbergh (8.07)

    Cornelia V          Cornelis Van Duynen
    ged.Zv l.9-2-1687         (11.256)
    ovl.Zvl. 15-4-1687      Gertrudis Jansen (9.18)

    Cornelius           Johannes Sprangers
    ged.Zvl. 1-9-1688(122) V     (moeders broer ?)
    ovl. na 1698         Cathariana Van Reet  

In de Volkstelling van nov.1693  (*) wordt dit gezin genoemd onder nr.32 als :Joos Van Allesnoye (weduwnaar) met zijn kinderen Elisabeth, Anna en Cornelis.

In de Volkstelling van dec.1698  (*) staan ze onder nr.15 als :
Joos Van Allesnoye met Michael, Adrianus, Anna en Cornelis.
      (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN - nos.123/124.

Op 24 juni 1702 stierf Judocus Simons (ca.27 jr)= (10.314);
Op 19 dec.1702 stierf diens vrouw Elisabeth (23 jr)
    (zij was een kind uit het onderhavige gezin);
op 24 dec.1702 stierf haar broer Michael (22 jr);
op 22 feb.1703 stierf haar broer Adriaan (21 jaar);
allen ongetwijfeld slachtoffer van de epidemie die toen in
Zandvliet 80 slachtoffers eiste
              *****
(orig.3-7-1991)

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2