10_96

(8.152)                (9.393)
Cornelius PAUWELS I         Anna
    SCHIPPERS     Zandvl.     TIBERIUS
geb.Berendr. ca. 1640   26-12-   geb. 1641
ovl.Zvl. 24-8-1690(526)  1663    ovl.Zvl. 16-8-1679(513)
              (686)
      Leonardus Anthonissen (10.726 )
      Philippus Deckers (10.85)
____________________________________________________________
Alle kinderen gedoopt als PAUWELS
    Paulus       = 9.79   Anton.Lenaerts(10.726 a.b.)
    ged.Zvl. 29-12-1664(51)    Tanneke Pauwels (vaders
    ovl.Zvl. 26-4-1727(592)      zus = 9.374)

    Magdalena     = 9.316 + 10.592
    geb. ca. 1665
    ovl.Zvl. 16-3-1709(567)

    Maria II      = 11.318
    geb. ca. 1666
    ovl.Zvl. 20-12-1704(558)

    Job        = 10.590  Job.Adriaense (10.1142)
    ged.Zvl. 28-2-1671(71)    Adriana Staels (9.186)
    ovl.Zvl. 15-4-1726(590)

    Gerardus II          Gerard.Schippers (vaders
    ged.Zvl . 22-2-1673(77)      broer = 9.383)
    ovl. na 1698         Susanna Claessens (10.525)
    Bij de Volkstelling van 1693  (*)
     was hij commensaal in gezin 
    Smits - Cornelisse Schippers (10.736).
    Bij de Volkstelling van 1698  (*)
    was hij inwonend bij het gezin
    Hugens - Janssen (= zijn stiefouders; 
    zie hierna onder 10.96)

                   ZIE VERVOLGBLAD10.96 - VERVOLGBLAD

    Joannes 
    gedoopt door vroedvrouw
    ovl.Zvl. 29-5-1675(505)

    Elisabeth III   = 10.600  Mr.Aleander Heym
    ged.Zvl. 20-8-16777(90)      (notaris = 14.388)
    ovl. na 1709         Elisabeth Van Hoeven
                     (9.03)
    Bij de Volkstelling van 1693  (*) 
    was zij inwonende 'maerte'
    bij haar stiefouders Huygens - Janssen (zie hierna)

    Catharina           Egbert Tiberius (moeders
    ged.Zvl. 23-6-1679(95)      broer = 10.728)
    ovl.Zvl. 30-6-1679(513)    Catharina De Bruyn (9.01)
=====================================================
(8.152)                
Cornelius PAUWELS I          Sibilla JANSSENS
    SCHIPPERS     Zandvl.    DOMINICUS
    2e huw.      25-11-   geb. ca. 1658
ovl.Zvl. 24-8-1690(526)  1679    ovl.Zvl. 31-12-1743(601)
              (718)J
      Petrus Schippers (broer br.gom = 9.379)
      Matheus Mans (man zus bruid = 9.176)
____________________________________________________________

    Adrianus Pauwels       Adriaen Tuytelaers
    ged.Zvl. 24-11-1680(99)S   Maria Antonis          ovl.Zvl. 4-11-1702(551) 
      (militair)

    Antonius           Antonius Peeters
    ged.Zvl. 29-11-1682(105) S  Maria III Jansen Smits
    ovl.Zvl. 23-2-1687(522)      (9.225)

                   ZIE VERVOLGBLAD 2


10.96 - VERVOLGBLAD 2

    Gertrudis I    = 9.194  Matheus Smans (a.b.)
    ged.Zvl. 19-3-1685(111) S   Maria Willemse Van ovl.Zvl. 9-1-1749(605)   Wortel

    Petronilla          Jacob Jacobs
    ged.Zvl. 4-4-1687(118) J   Maria Jansens
    ovl.Zvl. 1-9-1689(524)

    Petronilla          Sebastianus Bogaerts
    ged.Zvl. 8-10-1689(126) J     (10.82)
    ovl.Zvl. 14-10-1689(525)   Maria Jansen
====================================================
(9.485)                (9.175)
Cornelis HUYGENS WILLEMS Zandvl.   Sibilla JANSSENS
geb. ca. 1655       22-2-       2e huw.
ovl.Zvl. 14-1-1740(600A)  1691    ovl.Zvl. 31-12-1743(601)
              (733) W
      Marinus De Keyser (8.07)
      Cornelius Jacobs (8.331 ?)
____________________________________________________________
In 1693 hadden de erven Cornelis Schippers land in de secties 6 en 9 te Zandvliet (zie "De Kaart van Opa Hasenbergh" : SA Antwerpen -
Reeks HN nr. 121)

In de Volkstelling van 1693  (*) staat bovenstaand echtpaar onder no.16 met de kinderen Adriaen en Geertruy Schippers. Verder waren inwonend :
    Gerard De Nijs, knecht (25 jr, uit gezin 10.605)
    Adriaen Riemers, knecht (onbekend in Zandvliet)
    Elisabeth Schippers, 'maerte' (16 jr, kind van Cornelis en Anna  Tiberius, zie 1e blad van dit nr.10.96)

    Gulielmus II    = 11.320  Adrianus Van Ransbeek
    ged.Zvl. 28-2-1694(139) H     (11.537)
    ovl.Zvl. 7-11-1740(600B)   Joanna Smidts

                   ZIE VERVOLGBLAD 3 
         


10.96 - VERVOLGBLAD 3
    Elisabeth I    - 11.256  Joannes Bogaerts
    ged.Zvl. 7-5-1697(154) H     (9.03 als boven)
    ovl.Zvl. 15-9-1782(617)    Elisabeth Smans (dochter
                     moeders zus = 10.973)
              =============
"Cornelis Van Linden heeft synen eet behoorlijk in dese gilde gedaan in den jaere 1691. ende is deken deser gilde gecosen ten jaere 1705 ende is ouderman geworden ten jaere 1728 ende is gestorven ten jaere 1735"
(uit archief Sint Sebastiaansgilde)

In de Volkstelling van 1698  (*) staat het gezin onder no.144 als Cornelis Huygens en Sibilla Janssens met de kinderen Adriaen en Geertruy Schippers alsmede Willem en Elisabeth Huygens. Inwonend waren:eGeert Schippers (commensaal, 25 jr, zoon van Cornelis Pauwels en Anna Tiberius; zie 1e blad van nr.10.96)
    Elisabeth Rogiers, meid, (onbekend in Zandvliet)

In de Volkstelling van 1709  (*) staat het gezin onder no.141 als Cornelis Huygens met zijn vrouw, 2 kinderen (Willem en Elisabeth Huygens). Verder waren inwonend :
    Hendrik De Laed, knecht (onbekend)
    Michael Fontijn, knecht (19 jr, wees uit gezin 10.220)
    Jan Thomas, knecht (onbekend)
    Jenneke Huybrechts (22 jr, trouwde in 1711 met
      Joannes Mathijssens (11.878) waarbij Willem Huygens
      (de hierboven genoemde zoon van haar 'kostbaas')
      getuige was.
In 1709 had Cornelis Huygens een boerenbedrijf dat in Zandvliet het
zevende in grootte was.
In 1729 had hij in pacht de Middelzandse Hoeve (in het 'Kerkhof') groot 33 ha tegen 1120 Gulden alsmede buitendijkse grond in het Groot Schor.
              *****
    (*) Zie SA Antwerpen Reeks HN nos. 123/125.
              *****
(orig.16-3-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4