9_872

Philippus         Zanddvliet Joanna
      BARTHOLOMEUS  13-6-1676     DE BRUYCKEN
geb. ca. 1650 ?            geb. 1654 ?
ovl. 1688/1693            ovl.Zvl. 28-6-1679(513)

      Henricus Lopez
      Petrus Antonius Van Crombrugge
___________________________________________________________-

              ?????

===================================================== 
                   (8.421)
Philippus BARTHOLOMEUS  Clara PINT
    2e huw.            geb. ca. 1655 ?
ovl. 1688/1693            ovl. 1688/1693
____________________________________________________________

    
    Anna             Jacobus Pint
    ged.Zvl. 12-9-1680(98)    Anna Tieuws
    ovl.

    Adrianus           Cornelis Mertens
    ged.Zvl. 2711-1681(102)    Helena Anthonissen Zwaen
    ovl.

In 1682 kocht de vader een huis met schuur "aen 't eynde van de mert, genaemt De Clock" palende
    noord       de Ooststraete
    oost        Jacob Adr.De Jonge (14.352)
    zuyt        Wed. Nic.Beek (14.356)
    west        Wed.Verheyen (13.518
                                             (orig.25-2-1986)
                   ZIE VERVOLGBLAD9.872 - VERVOLGBLAD

In 1682 verkoopt de vader het huis De Clock aan het Capittel en koopt Schouteth's Hoef (400 R.) van de erven Livinus Bouwens (9.242).


    Philippus           Henricus Janssen
    ged.Zvl. 7-11-1683(107)    Adriana Vinck (10.213)
    ovl.

    Dominicus           Bartholomeus Buys (man
    ged.Zvl. 2-10-1688(123)      moeders zus = 9.497)
    ovl.             Henrica Buys
                     (diens zus = 10.315)


In de Volkstelling van nov.1693 komen noch de ouders noch de kinderen voor; zij zijn waarschijnlijk niet overleden maar vertrokken naar elders.


              *****
(orig.25-1-1986)


                                                                                                                                                  
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1