9_752

Johannes III MENSCH         Cornelia (DE) BRUYN(EN)
geb. ca. 1630             geb. 1634
ovl. voor 1693            ovl.Zvl. 30-9-1704(557)
____________________________________________________________

    Johannes I     = 11.580  
    geb. ca. 1650
    ovl. zVL. 17-4-1702(549)

    Paulus
    geb. ca. 1657
    ovl. na 1687(get.10.108)

    Renerius      = 10.108
    geb. ca. 1657
    ovl. na 1687

    Hendrik
    geb. ca. 1664
    ovl. na 1693

In de Volkstelling van november 1693  (*) staan onder nr.98 "Cornelia Bruynen, wed.van Jan Mensch ende Hendrick haere sone".

====================================================

Deze Cornelia De Bruyn is waarschijnlijk dezelfd die in 1698 (*) "thuysligger" was in gezin Jansen-Pellens (7.22) en in dat
zelfde jaar getuige was in gezin Meeussen-Geerts (10.50).

    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.123/124.
              *****

(orig.21-4-1986)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1