9_727

(12.101)                 (9.699)
Alphonsus Franciscus         Maria Ludovica
    VAN KAMPEN     Beren-     VAN DE BOGAERT
ged.Berendrecht 7-7-1893  drecht   ged.Zvl. 7-2-1899
ovl.Berendrecht 8-1-1966  27-8-   ovl.Kapellen 17-10-1981
              1921
grondwerker
__________________________________________________________

    Josephus Johannes = 9.728
    ged.Berendrecht 20-8-1922
    ovl.
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1