9_726

(12.986)                 (16.598)
Franciscus WILS      Beren-   Mathildis Francisca
geb.Berendrecht 26-9-1879 drecht     ADRIAENSENS
ovl.Berendrecht 30-5-1964 16-9-   geb.Berendrecht 25-7-1884
              1905    ovl.Berendrecht 7-3-1963
huw.get.B.St.:Jan.C.Wils, 30 jr, tolbeambte, broer br.gom
      Fr.L.Dons, 29 jr, arb.,, zwager br.gom
      Louis Adriaensen, 21 jr, arb., b roer bruid
      Petrus Van de Ven,, 24 jr, landb.knecht,
              zwager bruid = 17.328
grondwerker
___________________________________________________________

    Maria Ludovica   = 16.624
    geb.Berendrecht 10-6-1919
    ovl.na 1941

    Irene Germaine   = 12.387
    geb.Berendrecht 23-5-1922
    ovl.


              ?????


(orig.18-9-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1