9_709

VAN GORP


___________________________________________________________

    Joanna Cornelia
    geb. niet gevonden in Zvl.
    ovl.Zvl. 3-2-1850
       ongehuwd
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1