9_671

Michael HERMANS            Anna Maria ROMBOUTS
geb. ca. 1774 ?            geb. 
ovl.Zvl. 9-3-1847           ovl. 
     ('73 jr')
_________________________________________________________


      
      OVERGEZET OP 13.18                   De moeder blijkt geen   Rombouts maar ROMMENS
                               te heten.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1