9_576


    Leonardus II HERMANS X Joanna PIETERS

      IS VERVALLEN, DE NAMEN LUIDEN

    Leonardus PIETERS X Joanna PIETERS


              zie 10.578                 *****(orig.3-5-1986)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1