9_391
Cornelius               Sibilla
    VAN CAMPENHOUT          VAN PUTTEN
geb.Oude Tonge ca.1700 ?  huw.    geb.
ovl. na 1737             voor ovl. na 1737
              1737    

Deze man kreeg in 1737 een
Persoonlijke Borgbrief 
van Rombout De Mulder,
schepene Van Berendrecht,
voor Zandvliet.

___________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1