9_138


(11.591)
Egidius Antonius      voor    Anna Maria
  ADRIAENSE       1732       PIETERSE 
    NOORDEN               VAN DE MADE
ged.Zvl. 8-1-1708           geb.Oosterhout ca. 1710 ?
ovl. na 1732               ovl. na 1732


In 1732 verkreeeg deze man 
een borgbrief van Zandvliet
naar Oosterhout.

___________________________________________________________


              ?????


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1