9_135


                   (10.103)
Franciscus CORNELISSEN        Catharina SEVEREYNS
geb.Oorderen ca. 1670   voor    ged.Zvl. 17-9-1693(138)
ovl. na 1720             1720 ovl. na 1720


Ene Frans CORNELISSEN         In 1720 verkreeg deze 
verkreeg in 1689 een borg-      vrouw een borgbrief van
brief van Ekeren naar         Zandvliet naar Doel (als
Zandvliet.              "vrouw van Frans                     Cornelissen")

____________________________________________________________
              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1