8_868

(12.696)                  (13.393)
Joh.Franciscus I           Maria Elisabeth
    VAN CAEM      Zandvl.   DE MOOR
ged.Zvl.29-2-1788(400)   9-7-    ged.Zvl./H'heide
ovl.Zvl.21-4-1828     1822      10-3-1799
aangifte : Carol.Vidal, 36 jr,      ovl.Zvl. 10-10-1846
veldwachter (12.741) en          (Sectie C)
P.J.Mous, 56 jr, timmerman      aangifte : man en zoon
(13.873)                 Johan C., 25 jr.
huw.get.B.St.:Jacob Van Caem. 30 jr (broer br.gom = 16.719)
       Corn.Carpentier, 32 jr (gebuur = 14.83)
       Joh.Bapt.Oomen, 56 jr (kleermaker = 13.780)
       C.de Ridder, 41 jr, schrijver 
 id.kerk :    Jacobus Van Caem (broer br.gom, als boven)
       Jacobus Van de Wijngaert   
      (trouwt dezelfde dag = 8.867)
arbeider
________________________________________________________

    Joannes Cornelis  = 9.614  Joh.Cornelis Carpentier
    geb.Zvl.5-8-1822        (man moeders zus =
    ovl.na 1849           13.735)
                   Isabella Van Caem
                      (vaders zus)
                   C.De Ridder (11.395)

    Joannes Baptist        Joh.Bapt.Van de Wouwer
    ged.Zvl.6-10-1824         (13.149)
    ovl.             Amelberga Wijlans
                      (12.786)


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in dit gezin in de jaren 1827/28 opgenomen het weeskind Dominicus Slooven (ex 13.238) voor f. 23, resp. f.25 per jaar.
=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD

8.868 - VERVOLGBLAD
                   (13.393)
Cornelis II                Elisabeth 
 VAN DOOREN        Zandvl.     DE MOOR
geb.Woensdr.1799      23-2-       2e huw.
ovl.Zvl. 10-8-1862     1829    ovl.Zvl. 10-10-1846
(Staat in de Recruterings-        (Sectie C) 
lijst 1831 als arbeider,       aangifte : man en 
1m.61.                zoon Joh.C., 25 jr.

    Benedictus Koch (13.107)
    Jacob.I Carpentier (man zus bruid = 13.258)
____________________________________________________________
      
      


              *****(orig.20-2-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


oktober 23, 2005 Blad 2