8_856

(12.706)               (12.685)
Bernardus DE BOECK     Zandvl.  Maria Cath.DE BOECK
geb.Zvl. 15-8-1794(437)  26-1-   ged.Zvl.28-6-1790(413)
ovl.Zvl.16-5-1820(W.16 nr.2)     1818 ovl.Zvl.5-1-1822
aangifte door : Adr.Cloots, 46 jr, arfbeider,
en Leo Van Aerden, 72 jr, arbeioder
beiden buren.
huw.get.B.St. 
    Simon Thomas (man zus br.gom = 12.184)
    Michael Vervoort, 24 jr, smidsgast, buur
    Cornelis De Boeck, 25 jr, arb.te Zvl. (broer bruid)
    Franciscus De Keyser, 43 jr, part., buur
id.kerk:  Simon Thomas (als boven)
    Joh.Cornelis De Boeck (broer bruid)
arbeider
_____________________________________________________

    Isabella (illeg.)
    geb.Middelburg 1816
    ovl.Zvl. 24-12-1837(arbeidster)
    aangifte : Bernard Van Gijsel 37 jr, man moeders 
    zus (8.854) en P.J.Mous, 51 jr, timmerman.

    Petrus Johannes        Petr.Johannes Isaac
    ged.Zvl.12-10-1819        Aerde (man moeders
    ovl. na 1841            zus = 8.854)
    (Staat in de Recrute-       Anna Maria De Boeck
    ringslijst 1841         (vaders zus)
    zonder details)


(orig.4-9-1998)

              ZIE VERVOLGBLAD8.856 -  VERVOLGBLAD


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen waren de weeskinderen Isabella en Jan De Boeck in de jaren 1824/25 inwonend bij hun tante
Jacoba De Boeck (Wed.Van Aerde = 8.854) , waarvoor deze vergoedingen ontving van resp. f.27 en f.48 per jaar.
Het jaar daarop - tante had inmiddels een kindje gekregen - verhuisde
Isabella naar Franciscus Cornelissen (12.203) waarvoor deze f. l6 per
jaar ontving, terwijl Jan onderdak kreeg bij het gezin Taymans (14.176), a raison van fl. 19 per jaar

In 1827 was Isabella uitbesteed bij Benedict.Schepers (8.860) tegen f. 17 per jaar;
in 1828 bij Franciscus Schepers (12.646) tegen f. 24 per jaar.

Haar broer Petr.Johannes woonde in 1827 bij Joh.Bapt.Taymans (14.176)
voor f. 29 per jaar;
het jaar daarop bij zijn oom Simon Thomas (12.184 voor f. 38 per jaar.


      *****
(orig.4-9-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1