8_811

(8.109)
An tonius ROMMENS/ROMBOUTS N.N.
geb. ca. 1650 ?
ovl. voor 23-1-1712
=====================================================
An tonius         Ossendr.  Helena Dympni/Denis
ROMMENS/ROMBOYUTS     12-12-     MEERTTENSSEN
    2e huw.      1683    ovl. voor 29-3-1693
________________________________________________________
    Dimpnus ROMMERS  Cornelis Pieters
    ged.Ossendrecht 1-4-1689   Maria Cornelissen
    ovl.
====================================================
Antonius          Ossendr.  Elisabeth
ROMMENS(ROMBOUTS)     29-3-     HENDRICK MOORS
    3e huw.      1693    geb. ca. 1670 ?
ovl. voor 23-1-1712          ovl. na 1699
_________________________________________________________
    alle kinderen zijn gedoopt als ROMMENS

    Rumoldus      = 11.236
    ged.Ossendrecht 21-2-1694   Rumoldus Janssen
    ovl.Zvl. 8-9-1747(603)    Margaretha Gorissen

    Adriana            Petrus Kerschot
    ged.Ossendrecht 9-10-1695   Catharina Cornelissen
    ovl.

    Henricus      = 10.106  Philippus Cornelissen
    ged.Ossendrecht 1-10-1696   Elisabeth Meusen Smits
    ov.Ossendrecht 12-10--1747

                   ZIE VERVOLGBLAD


8.811 - VERVOLGBLAD


    Adrianus           Rumoldus Stevens
    ged.Oszsendrecht 8-10-1699  geen 2e get.bekend
    tr.Ossendrecht 20-8-1724 Sophia Sijke GEEREN
    tr.Ossendrecht 14-12-1732 Christina SCHILLEMANS
    ovl.Ossendrecht 25-9-1766

=====================================================

Jan PEETERSE HANS      ??    Elisabeth
                     HENDRICK MOORS
geb.                     2e huw.
ovl.                 ovl.

=====================================================
              ******
?? 

 


October 23, 2005 Blad 2