8_768

Job VAN MEIR             Maria JORISSEN
geb. ca. 1690 ?            geb. ca. 1690 ?
ovl.na 1754(get.11.967)        ovl. na 1745


____________________________________________________________


Bij de Volkstelling van juni 1709 was ene Jop VAN MEIR (dezelfde als
hierboven vermeld ? ) inwonend in het gezin De Croon - Geerts (11.572).


Bovenstaand echtpaar verkreeg in 1745 een borgbrief vanBerendrecht
naar Ossendrecht.


              ?????

(orig. 11-11-1990)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1