8_724

(7.113)
Adriaen I TIBERIUS          Elisabeth SMITS
geb. ca. 1565               geb. ca. 1570 ?
ovl. na 1660               ovl.
_________________________________________________________
    Willem III
    geb.        
    ovl.

    Elisabeth
    geb
    ovl.
===============================================
Adriaen I TIBERIUS          Cathelijne Adriaensdr.
    2e huw.                     SCHOOFS
.ovl. na 1660               geb.
                   ovl.
Schout te Berendrecht 1595/1601
Hoofdman St.Joris Zandvliet 1598/1617
Schout te Zandvliet 1601/1611
Deken/Koning St.Joris Zandvliet 1634
Secretaris Stabroek 1608/1636 
(zie : B.W.Van Schijndel "De Bredanaar Gregorius Tiberius Van der Hagen" in de Brabantsche Leeuw -1958 - pag.109)
_________________________________________________________

*    Adriana      = 8.53
*    geb. 1600
*    ovl.Zvl. 27-10-1662(485)


                   ZIE VERVOLGBLAD
 (ORIG.07-01-1997)8.724 - VERVOLGBLAD

    Tiberius      tr.Anna MUYSART
    geb.
    ovl.

RAA OG Zandvliet nr.80 :
"Jan Joppen coopt van Cornelis Abelaers eene stede mette huijsinge in den Brem; 3 cavelinge, scheijdinge tusschen d'erfgenamen van 
Tiberius Adriaensens & Anneken Muijsers." (4)


    Andreas      = 9.393
    geb. 1607
    ovl.Zvl. 27-9-1663(486)

"Andries Tiberius coopt ende wort geerfft van Peeter Janssen 9/24 paerten in eene brouwerije ende hujijsinghe genaempt den Engel gestaen binnen Santvliet." (109)
    Anneken I     tr.Aernout VAN ASSCHE
    geb.
    ovl.

    Adriaen II     = 16.104
    geb. ca. 1600 ?
    ovl. na 1660 (get.9.393)
    
    Hendrik
    geb. ca. 1630 ?
    ovl. na 1639(orig.07-01-1997)

                   ZIE VERVOLGBLAD 2
8.724 - VERVOLGBLAD 2

    Cathelijn     tr. Michael BOOTS
    geb.
    (onderhouden van de armen van Berendrecht . . . . .
    3 gem.land waar zij 1/4 van had gekocht.)  
    ovl. 1693

Het is niet geheel zeker of alle genoemde kinderen wel uit bovengenoemd gezin geboortig zijn.


RAA OG Zandvliet nr.80 :
"Gilles Sijmons coopt van mr. Adriaen Tiberius cum suis een stuck land
in den Bremacker " (2)
"Mr. Adriaen Tiberius coopt van Adriaen Huijbrechts ende Maeijken Michiels een stuck lant int Meijbos" (23)
"Mr.Adriaen Tiberius secretaris coopt van Laureijs Eilaerts eene hofstede." (26)
"Verclaringe van David Cavels dat hij voor sieur Michiel Clarisse van
Adriaen Tiberius gecocht heeft 32 gem(eten) lants." (41)
"Mr. Adriaen Tiberius secretaris coopt van Jan Vercouteren een
derde paert van sekere erve binnen Santvliet ." (42)
Mr. Adriaen Tiberius coopt van wed(uwe) Lyens alnoch 
6 1\2 gemeten." (44)
"D'heer Adriaen Tiberius ende Peeterr Janssen vercoopen een gemeth lants gelegen in Joos Vitshoek aen Peter Hasenberch". (60)
"D'heer Tiberius vercoopt aen Goris Aldermans sijne actie aen
schoren alhier, mitsgaders de goedenisse der selver." (67)
"D'heere prelaet van Ste.Michiels mangelt tegens d'heer Adriaen
Tiberius erve om erve." (77)
"D'heer Adriaen Tiberius erfft mr. Cornelis Bloucq in 4 gemeten ende 184 roeden lants." (81)

(orig.07-01-1997)           ZIE VERVOLGBLAD 38.724 - VERVOLGBLAD 3

"d'Heer Adriaen Tiberius q.q. vercoopt aen Pauwels Anthonissen
5 gemeten 166 roeden lants gelegen in de Westmolengeest." (83)
"d'Heer Adriaen Tiberius vercoopt aen d'Aelmoesseniers der stadt van Antwerpen 1 gemet 193 roeden 4 voeten lants int 's Gravenlant." (88)
"Den selven heer Tiberius ende Peeter Janssen zals momboiren van Andrfies Tiberius bekennen en verlijden een rente van 18 gulden 15 stuivers t'siaers ten behoeve van den notaris Peeters." (89)
"D'heer Adriaen Tiberius vercoopt de hoeve opt Stoeffgat met
alnoch omtrent 9 gemeten lants in Maegershoeck, ende dat aen sieur 
Anthoni Joossens ende Maria Simons sijne huijsvrfouwe." (102)

    Anneken I     tr. Aernout VAN ASSCHE
    geb.
    ovl. 
    
    Adriaen II     = 16.104
    geb. ca. 1600 ?
    ovl. na 1660 (get.9.393)

    Hendrik
    geb. ca. 1630 ?
    ovl. na 1639

     Cathelijn    tr. Michael BOOTS
    geb.
    ovl.
    
              ?????(orig.07-01-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2