8_252
 (9.1009)               (9.793)
Joannes ROLLEE       Zandvliet Maria II STEVENS /
              17-4-         CORNELISSE /
              1674         van MARIJNEN 
ged.Zvl. 26-7-1648(11)   (708) S  geb.ca. 1650
ovl.Zvl. 29-10-1683(518)       ovl. na 1709
      Robertus Lenaerts (9.146)
      Marcellus Aertsens (koster)
____________________________________________________________

    Martina      = 9.615  Cornelius Stevens Van de
    ged.Zvl. 11-4-1675(83) CS     Marijnen (moed'vader)
    ovl.Zvl.9-7-1715(575     Josina Rollee (vaders zus)

    Maria             Robert Lenaerts (als bov.)
    ged.Zvl. 14-3-1677(89) M   Cornelia Boye (8.241)
    ovl.Zvl. 22-2-1698(539) M

    Gertrudis           Johannes.Van de Marijnen
    ged.Zvl. 25-1-1680(97) M     (moeders broer = 9.793)
    ovl.             Anna Paree (7.73)

    Lucia             Jacobus Filet (10.900)
    ged.Zvl. 28-12-1681(102) C  Elisabeth Rolee
    ovl. na 1708(get.9.615)      (vaders zus = 9.513)

=====================================================


(orig.29-8-1992)


                   ZIE VERVOLGBLAD8.252 - VERVOLGBLAD

(8.11)                (9.793)
Martinus II MERTENS    Zandvliet Maria II MARIJNEN
geb. 1654         23-4-        2e huw.
ovl.Zvl. 20-5-1690(526)  1686    ovl. na 1709
              (726)
      Laurentius Busijn (9.66)
      Egidius Baudewijn (koster = 10.75)
____________________________________________________________

    Anselmus      = 10.583  Bartholomeus Mertens
    ged.Zvl. 2-2-1687(116)    (vad'vader heet Lamberts.)
    ovl.Zvl. 19-12-1719(583)   Francisca Werre (9.852)

    Cornelius           Cornelius Lenaerts
    ged.Zvl. 20-7-1689(125)      (10.334)
    ovl. na 1698         Joanna Hakx (moeder van
                   Joh.Rollee = moeders 1e   man = 9.1009)

              *****
In de Volkstelling van nov.1693 staat het gezin onder no.41 als
    "Marie Rollee wed. van Marten Martens, met de kinderen
    Ancelmus, Cor. en Marten"
      Deze laatste staat voor Martina, terwijl Gertrudis en Lucia
      niet worden genoemd.
In de Volkstelling van dec.1698 staat het gezin onder no.32 als
    "Wed.Rollee met 4 kinderen :Martien, Lisia,Anselmus en
    Cornelis."
      Ook hier ontbreekt Gertrudis.
In de Volkstelling van juni 1709 staat onder no. 92 de
    "Wed.Marten Mertens als alleenwonend
    in een huis waar nu Spaanse Moenstraat 36 is.

              *****
(orig.29-8-1992)
              
    
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1