8.239

Bernardus Josephus          Martina
 TRUYENS                  ANTHONISSEN
ged.Fort St.Philip 1781        geb.Stabroek
ovl.Zvl.6-6-1825             ovl.Zvl.18-12-1821

koster/gemeenteonderwijzer in Zandvliet.  _________________________________________________

    Joanna Martina   = 12.280
    geb. Lillo 1805
    ovl.na 1838

    Martinus Xaverius = 14.505
    geb.Wilmarsdonk ca.1800
    ovl. na 1828

    Anna Catharina
    geb.
    ovl. na 1831(get.12.280)

    Anna Theresia
    geb.ca. 1811
    ovl. Zvl. 24-1-1841
      ongehuwd - in 1838 get.12.280

    Anna Maria
    geb.
    ovl. na 1835(get.12.280)

    Johannes Baptist
    geb.
    ovl. na 1851(get.11.513)
=====================================================

              ZIE VERVOLGBLAD

8.239 - VERVOLGBLAD


Bernardus Josephus          (11.108)
 TRUYENS  Zandvl.    Theresia     CHARTON
  2e huw. 18-11-     ged.Zvl.4-8-1784(381)
ovl.Zvl.6-6-1825      1822    ovl.Zvl.. 29-10-1868
    Martinus Truyens (als boven)
    Joh .Franciscus Deckers (broer moeder bruid = 12.666)  
koster/gemeenteonderwijzer in Zandvliet
een van zijn leerlingen was de in 1813 geboren
Nicasius De Keyser, kunstschilder (= 13.508)

 
In zijn hoedanigheid als koster/huwelijksgetuige troffen
we hem de laatste maal aan in november 1824.
Na zijn dood wordt hij als schoolmeester/koster
opgevolgd door zijn schoonzoon G.E.Verbeek (12.280),
die we voor de eerste maal als huwelijksgetuige
vonden op 2-3-1829.
------------------------------------------------------------------------------------------
    uit vaders 1e of 2e huwelijk ? :
    David Gregorius  
    geb.
    ol. na 1841 (get.12.280)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2