16_944

(16.76)                (15.596)
Constantinus CLOOTS    Zandvl.  Cecilia PHILIPS
geb.Zvl. 24-11-1885    13-7-   geb.Zvl. 8-3-1888
ovl.na 1936        1907    ovl.Zvl. 10-8-1936
                     Walenhoek 26
                   aangifte : J.M.Peeters, 68 jr,
                   moeder overledene en 
                   Ed.Fr.Verburgh, 50 jr
                   veldwachter, gebuur
huw.get.B.St.:Adriaen De Backer, 62 jr, arbeider (oom br.gom)
      Alphons Van Meir,47 jr, ijzerenwegbediende te Antwerpen
                   (zwager br.gom)
      Joh.Eestermans, 44 jr, aardewerker (oom bruid)
      Adr.Philips, 47 jr, aardewerker (oom bruid)

winkelier
____________________________________________________________

    Joanna Maria    = 17.179
    ged.Zvl. 28-11-1908
    ovl. na 1932

    
              
              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1