16_911

(Corn.Joh. [zonder beroep] X     
Maria WILS; won.Ossendrecht        
beiden toestemmend)          (16.890)

Benedictus         Zandvl.  Henriette Ludovica
   VAN DEN BUSSCHE    30-5-          VAN DORST
geb.Ossendrecht 22-1-1921 1953    geb.Zandvl. 18-5-1931
ovl.                 ovl.
      Petr.J.Van den Bussche, 37 jr, timmerman te Ossendrecht
                     (broer br.gom)
      Joh.Bapt.Van Dorst, 32 jr, politieagent te Antwerpen
                     (broer bruid)
timmerman                 fabriekswerkster
____________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1