16_885

                   (Cor.Ludov. [landarbeider]   X   Mathild.Philomena 
(11.421)                 DONS; beiden toestemm)

Petrus Antonius      Zandvl.  Joanna Sylvie Gerarda
    VERBIST      17-4-     VERMAELEN
geb.Zvl. 13-2-1929     1954    geb.Berendr. 1-4-1934
ovl.                 ovl.

      August Verbist, 50 jr, taxivoerder te Deurne Noord
                   (oom br.gom)
      Alfons Vermaelen, 49 1r, landbouwarb.te Berendrecht
                   (oom bruid)
    5-4-1954 huw.voorw.bij Not.Alphons Leemans (16.428)

bakkersgast
____________________________________________________________


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1