16_849

(Rochus X              (Theodorus X
  Maria Cornelissen I DOGGEN)     Maria CUYPERS)

Petrus ELSACKER      Wouw    Maria BUIJCK
ged.Hybergen 4-11-1698   4-5-    ged.Wouw 29-1-1697
ovl.Wouw 12-9-1747     1721    ovl.Wouw 30-9-1747

_________________________________________________________


              ?????


Beide echtelieden sijn ongetwijfeld gestorven aan de pest die in de om- geving heerste (o.a. in Zandvliet) in het jaar1747.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1