16_748

                   (16.526)
Petrus Louis               Maria Ludovica
    EESTERMANS                 ORENS
ged.Zvl. 19-1-1903          ged.Zvl. 26-8-1907
ovl.Brasschaat (Vesalius)       ovl.Brasschaat (Vesalius)
    8-1-1980             19-8-1986

_________________________________________________________


    Emiel
    geb.
    hij is getrouwd met Arlette DE LANGH


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1