16_727

(9.699)                (15.540)
Alexander Josephus          Maria Angelina
     VAN DEN BOGAERT    Zandvl.       PEETERS
ged.Zvl. 9-3-1894     12-11-   ged.Zvl. 8-9-1898
   De Keyserhoeve 36  1918    ovl. na 1919
ovl. 1
huw.get.B.St.:Karel Van de Bogaert, 31 jr, zonder beroep, broer br.gom
       Louis Cleiren, 31 jr, arb., zwager bruid
    huw voorw. 3-11-1918voor Notaris Jules Aerts te Berendrecht

1918 :timmerman; 1947 schrijnwerker te Berchem

____________________________________________________________

    Isabella Josepha Antonia  = 16.936
    geb.Zvl. 14-04-1919
    ovl. na 1997


              ?????


(orig. 01-12-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1