16_611

Johannes Baptist BOGAERTS
geb.
ovl.

genees-, heel- en vroedmeester van de armen in Zandvliet
_______________________________________________________

In 1847 was hij al in die functie (zie 16.610).

Op 25-1-1872 schrijft hij aan Burgemeester en Schepenen van Zandvliet in verweer tegen zijn door het Armbestuur beoogde ontslag en dit 34 jaar na zijn benoeming.
(Hij blijkt dus in 1838 te zijn aangesteld.)
Van klachten is hij onkundig.

25 Jaar later, op 30-1-1872, schrijft J.Van den Maegdenbergh (15.303) aan de Burgemeester van Zandvliet dat hij het beroep van genees-, heel-
en vroedmeester van de armen aanvaardt.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1