16_610

Johannes Franciscus VAN DEN BROECK
geb.
ovl.

in 1847 onderpastoor te Zandvliet

____________________________________________________________

Op 23-4-1847 richt deze kapelaan een brief aan Burgemeester en Schepenen van Zandvliet waarin hij melding maakt van de talrijke ernstige klachten aangaande de handelwijze van de gemeentearts
Joh.Baptist Bogaerts (16.611) en zie aldaar.

Hij vraagt om een commissie van onzerzoek uit onafhankelijke leden van de gemeenteraad.                                                                               25 Jaar later blijkt de kwestie tot oplossing te zijn gekomen met aanstelling van dokter J.Van den Maegdenbergh (15.303) in die functie
per 30-1-1872.


              *****              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1