16_573

(12.647)
Cornelis VAN DEN      Hoevenen  Elisabeth
MAEGDENBERGH        5-11-     VAN EMMEN
geb.Stabroek 5-6-1743   1781    geb.
ovl.Berendrecht 14-5-1793       ovl. voor 1783
_________________________________________________________

    Henricus
    geb.Berendrecht 4-10-1782
    ovl.Berendrecht 19-2-1783

==================================================
Cornelis VAN DEN      Berendrecht  Anna Maria
MAEGDENBERGH        13-9-     VAN EMMEN
    2e huw.      1783    geb.Magerhall 5-12-1758
ovl.Berenddrecht 14-5-1793      ovl.Berendrecht 16-6-1840
____________________________________________________________

    Anna Catharina
    geb.Berendrecht 25-4-1784
    ovl.

    Henricus      = 16.574  Henricus VDM (vad'vader)
    geb.Berendrecht 23-1-1787   An.Catharina Vermeylen
    ovl.Ekeren 3-12-1853

    [Maria Theresia
    [geb.Berendrecht 15-7-1790
    [ovl.Berendrecht 5-8-1790
    [Anna Isabella   = 16.580
    [geb.   idem
    [ovl.

              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1