16_544

(16.678)
Jacobus I         Beren-   Maria/Anna Catharina             EYSACKERS drecht   REYNEN
geb.Kapellen 19-12-1784  23-1-   geb.Berendrecht 23-4-1787
ovl.Berendrecht 30-9-1860 1806    ovl.Berendrecht 26-2-1824

arbeider
___________________________________________________________

    Joanna Catharina  = 16.629
    geb.Berendrecht 16-2-1806
    ovl.Berendrecht 5-11-1870

    Johannes Antonius II     = 13.768
    geb.Berendrecht 24-12-1807
    ovl. na 1874(get.14.845)

    Sophia I      = 16.540  Joh.Bapt.Mertens, arb.,24 jr
    geb.Berendrecht 21-12-1810  ? Plompen, 47 jr, arb.
    ovl.Berendrecht 22-5-1879

    Maria Catharina        J.B.Janssens, landmeter
    geb.Berendrecht 26-7-1813   P.J.Van de Moer,dienstbode
                   beiden bejaard,verklaren dat
deze geboorte was in 1813, hoewel deze en enkele andere akten staan tussen die van 1823.
    ovl.

    Victorius     = 16.542  Vic.Reynen, 40 jr,arb.B'dr.
    geb.Berendrecht 22-11-1815  J.Fr.Chevalier, 49 jr  "
    ovl. na 1847

    Isabella           Anton Eysackers, 
    geb.Berendrecht 12-1-1819     36 jr, arbeider
      sectie 24 nr.1      Petr.Joh.Cabus, 31 jr
    ovl.               horlogemaker

                   ZIE VERVOLGBLAD


16.544 .- VERVOLGBLAD

    Petrus Johannes        Anton.Eysackers, a.b.
    geb.Berendrecht 20-9-1821   Jacob Van Caem, 36 jr
    ovl.               veldwachter

    Jacobus II
    geb. ?
    was gehuwd met Anna Theresia Verschueren
    ovl.
      

                   ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1