16_527

(14.990)                 (15.706)
Franciscus ORENS           Ludovica ORENS
ged.Zvl. 2-3-1895           ged.Zvl. 7-2-1896
ovl.  voor 1986           ovl.Kapellen 17-6-1986
                     St.Jozefzkhs
won.Heidestraat 85
_______________________________________________________Hun grootouders resp. 8.797 en 14.512 waren neef/nicht van elkaar.
De gemeenschappelijke voorouders kwamen dus uit gezin 11.808.


              ?????
??