16_525

(14.990)                 (16.78)
Hieronymus              Ma.Theresia III
    ORENS       Zandvl.    VAN WIJCK 
ged.Zvl. 5-3-1891     24-5-   ged.Zvl.9-7-1890
ovl.na 1934        1910    ovl.Zvl.20-3-1934
                    Kalmthoutsebaan 19
                   aangifte: Adelia v.Lissum-
                   Lambrechts, 33 jr en   Sophie Hendrikx-Lamoury
                   29 jr (geburen)
huw.get.B.St.:Jacob Orens, 24 jr, (broer br.gom = 16.526)
      Frans Van Wijck (broer bruid = 16.783)
grondwerker, won. Kalmthoutsebaan 75
____________________________________________________________

    Petronella (gewett.)       J.Cath.Thomas, bakel, 68 jr,
    geb.Zvl. 13-10-1908        Nel.v.d.Wouwer, echtgen.
      Ruigeheide 105        Jos.Bries (= 15.572)
    ged.Zvl. 14-10-1908        Jac.Orens, 22 jr, arbeider
    ovl.

    Henricus
    geb. Zvl. 1911 - metsendiender, won.Kapellen
    ovl. na 1936 (get.11.788)

    Cornelius           Eduard Verburgh, 31 jr
    geb.Zvl. 31-12-1912      v  veldwachter
    ovl.             Anna Leemans, 26 jr,
                     = 15.700

    Petrus       = 11.788    
    geb.Zvl. 20-3-1915      
    ovl.

                   ZIE VERVOLGBLAD16.525 - VERVOLGBLAD

Hieronymus ORENS      Zandvl.  Maria JANSSEN
    2e huw.      26-1-   geb.Ossendr. 28-8-1904
ovl.            1935    ovl.
====================================================
Volgens Kees Van der Goten zou bovenstaande Hieronymus Orens
Muske de Leugenaar zijn. Won.Kalmthoutsebaan 75-1


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1