16_518

(13.455 ?)
Johannes Baptist DE LANGH Ossen-   Anna Maria VENNES
geb.Stabroek 22-12-1777  drecht ?  geb. Ossendrecht 1773
won.Zvl. sectie 5     9-4-    ovl.
ovl.na 1834(get.13.201)  1807

___________________________________________________________ 


              ?????


a) Is de br.gom een kind van Petrus X Isabella Withaeghs (13.455 ? )

b) Is het huw. in Ossendr. gesloten ?

c) Kinderen bekend ?
(orig. 12-2-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1