16_479

(16.478)                 (16.480)
Johannes Franciscus IV        Joanna
    KOEKHOVEN             VAN DER AVERT
geb.Oosterweel 19-6-1866       geb.Ekeren 11-2-1868
ovl.Merksem 3-1-1938         ovl. Merksem ? -7-1945

____________________________________________________________


              ?????

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1