16_470


    NAST
    geb
    ovl.

___________________________________________________________

    Petrus
    geb.
    operarius ad aggerem ubi moribus est
    (arbeider aan de dijk, waar hij is overleden)
    ovl.Zvl. 30-6-1751


              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1