16_462

(12.421)                 (16.629)
Johannes Cornelis BREENS  Beren-   Elisabeth STROOBANDT
[geb.Berendr. 7-7-1832   drecht   geb.Berendr. 11-8-1843
[ged.Zvl. 17-7-1832    14-4-   ovl.
ovl. na 1884             1869
      Johan Van Osta, 28 jr, boer te Stabroek
      Petrus Stroobant, 23 jr, schipper, broer bruid (16.683
      Cor.Plompen, 41 jr, arbeider, zwager bruid (15.665)
      Cor Smits, 62 jr, boer, Berendrecht
schipper
____________________________________________________________
    Joanna Maria         Cornelis Snacken
    ged.Berendr. 24-1-1870      54 jr,, gem.secretaris
    ovl.             Adrianus Breens ( vaders
                     vader, schipper)

    Petrus            Hendr.Jacobus Snacken
    ged.Berendr. 22-9-1871      51 jr, secretaris
      sectie C nr.7       Petr.Johannes Dillis
    ovl.                74 jr, herbergier

    Angelina           Cornelis Wouters
    ged.Berendr. 6-6-1874       26 jr, veldwachter
      sectie A nr.33      C.C.G.Snacken
    ovl.                21 jr, secretaris

    Carolus Ludovicus       Joh.Baptist de Weerd
    ged.Berendr. 13-6-1876      48 jr, herbergier
      sectie A2 nr.3      C.C.G.Snacken
    ovl.                23 jr, secretaris

    Mathilda Cornelia = 17.324  Joh.Baptist Pittoors
    ged.Berendr. 6-10-1878      49 jr, bakker
      sectie A2 nr.3      C.C.G.Snacken
    ovl. na 1903            25 jr,secretaris

(orig.5-10-1998)              ZIE VERVOLGBLAD
16.462 - VERVOLGBLAD


    Antonia            Jacobus Leemans
    ged.Berendr. 7-4-1881       31 jr, veldwachter
      sectie A2 nr.3      C.C.G.Snacken
    ovl.               27 jr, secretaris

    Joanna Ludovica        Joh. Cornelis Stroobant
    ged.Berendr. 8-3-1884       44 jr, arbeider
      sectie A2 nr.3        (broer bruid = 16.633)
    ovl.             Joh.Bapt. De Weerd
                     37 jr, schipper


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 2