16_45

(15.990)                 (15.216)
Johanns Franciscus          Justina Maria
    DE SCHUTTER    Zandvl.     VAN DER STEE
ged.Berendrecht 17-1-1870 4-9-    ged.Zvl. 26-7-1875
ovl.            1900    ovl.
      Cornelis De Schutter
      Antonius Van der Stee (broer bruid = 15.929)

boer; het gezin woonde in de Spaanse Molenstraat.

________________________________________________________              ?????
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1