16_318

Engelbertus HERMANS    Lillo   Catharina VERBERT
geb.            22-3-   geb.
ovl.Berendr.17-2-1775    ?    ovl.Berendr.12-10-1769
boer, H.Geestmeester, schepen Polder van Lillo c.a.
eigenaar "Blauwhoef" (ca.1760)
___________________________________________________________

    jongste zoon (enige nog in leven) :
    Peter Jan     = 16.319
    ged.Lillo/Kruisweg 5-11-1742
    ovl. na 1768

=====================================================
Engelbertus HERMANS    Antwerpen   N.N.
    2e huw.      St.Walburgis  (meisje van bijna 22 jr.)
ovl.Berendr.17-2-1775   6-2-      ovl.
              1773
___________________________________________________________

              
              *****

              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1