16_30

(14.491)                 (15.656)
Cornelis                 Francisca Leonia
    CLEIREN      Zandvl.       DE LIE
ged.Berendrecht 27-4-1871 10-7-   ged.Berendrecht 26-1-1870
ovl.            1900    ovl.
      huw.voorw.8-7-1900 Notaris De Milliano te Berendrecht
huw.get.B.St.:Jac.Cleiren, 40 jr, landbouwer te Berendrevht
              (broer br.gom)
      Adr.Melsen, 56 jr, beenhouwer te Brussel
              (zwager bruidegom)
      Anton De Lie, 36 jr,landbouwer te Berendrecht
              (broer bruid)
      Frans De Lie, 24 jr, landbouwer te Berendrecht
              (broer bruid = 15.766)
  id. kerk Mathias Cleiren (vader br.gom)
      Antonius De Lie (broer bruid, als boven)
boer
___________________________________________________________


    Irma Maria (legit.a.)       Ludovicus Montree
    ged.Zvl. 8-4-1898       Maria De Lie
      (Nieuwlandpolder nr.3)     (moeders zus)
    ovl.             aangifte B.Stand :
                   M.Lud.van de Weert, 75 jr
                   bakel; Andr.Fr.DeLie, 32 jr,
                   herbergier,Jac.Lud.Montre
                   30 jr, beenhouw(als bov.)

              ?????      

(orig.3-11-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1