16_299


Petrus Johannes SIMONS        Jo. Maria LAMBRECHTS
geb.Hoevenen 1838           geb.Hoevenen 1844
ovl.                 ovl.

handwerker
zij woonden Steenweg op Berg/Zoom no.81

___________________________________________________________

    hun oudste dochter werd
    geb.Parijs 1866

    de volgende 8 kinderen werden
    geb. tussen 1870 en 1889
    te Ekeren op Brasschaatse kant.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1