16_253

(15.413)                 (16.252)
Petrus Johannes      Beren-   Anna Josepha
    SMOUT       drecht     VAN RAEMDONCK
ged.Ossendrecht 31-10-1828 15-5-   ged.Berendrecht 20-4-1821
ovl.Berendrecht 10-12-1889 *) 1855  ovl.Berendrecht 17-12-1888
    wijk B 10 nr.6            wijk B 10 nr.6
      Petrus Johannes Cabus (horlogemaker, 32 jr, 14.993)
      Jacobus Anthonissen (boer, 46 jr, 14.617)
      Jacobus Van Caem (veldwachter, 64 jr, 12.210)
      Josephus Bollens (secretaris, 44 jr, 15.40)
arbeider                 arbeidster, huishoudster

___________________________________________________________

*) de overlijdensaangifte werd gedaan door
Franciscus Van Kampen, schoonzoon, grondwerker, 30 jr.= 12.101 
Jan Karel Coppens, schoonzoon, schipper, 30 jr.              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1