16_249

(13.972)
Petrus VAN UFFELEN     Zandvl.  Isabella VAN EYKEN
(alias Grote Klos)     31-5    (alias Lauw Klos)
ged.Zvl. 31-10-1881    1902    geb.ca.1679
ovl.Zvl. 12-11-1966          ovl.Zvl. 1969

arbeider
___________________________________________________________

    Rosalia      = 11.443
    geb.Zvl. 16-12-1904
    ovl.Zvl. 14-3-1988


      Had in 1914 4 kinderen
      en werd in dat jaar oorlogsvrijwilliger;
      keerde terug in 1919

    Mathilde
    ged.Zvl. 14-2-1921
    trouwde Floris PELLIS
    woonde Brazilianenstraat
    ovl.Zvl. 16-11-1996 als "Tilleke van de Klos"

Kocht zijn eerste auto in 1932 en 
een tweede in 1955.

Uitvoerige "levensbeschrijving" in het boek van Albert De Vree
"Van Poldersloot tot Havenstad".(pag.272 e.v.)

              ?????


(orig.27-4-1999)      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1