16_240
              
                   (14.753)
Joh.Baptist DE BOCK          Julia VAN MEIR
geb.                 ged.Ablon-s-Seine(Fr.)
ovl, 1911                 10-1-1868
                   ovl. 1902

___________________________________________________________

    5 oudere kinderen en dan :

    Marietta Bernarda
    ged.Charleville (Fr) 16-7-1899
    Na het overlijden van haar ouders tijdelijk opgevoed bij haar grootmoeder Isabella Flues (Belleke Floes),maar al spoedig 
    ging ze naar het Godshuis in Berendrecht
     (het "Wezengestichtje") vanwaaruit ze haar intrede deed
    bij de Liefdezusters te St.-Niklaas als Zr.Placida.
    ovl.Essen 1-11-1991


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1