16_233
    
(17.208)                  (15.754)
Jerome Raoul PILLAERT   Zandvl.  Amelie Josepha AERTSEN
geb.Antwerpen 5-10-1907  2-5-    geb.Zvl. 12-5-1908
ovl.Borgerhout 14-8-1995  1933    ovl.Antwerpen 23-11-1988
                     (Eeuwfeestkliniek)
huw.get.B.St.:Jerome Pillaert, 52 jr, coiffeur te Ostende (oom br.gom)
      Louis Verhaert, 35 jr, koopman te Borgerhout
                         (zwager bruid )
haveningenieur in Antwerpen
woonde 1933 Kattendijk Dok o.kaai nr.3,Antwerpen
na 1950 :Sp.Molenstraat 20
ging in 1967 met pensioen
________________________________________________________

    Maria
    geb.ca. 1935 ?
    ovl.

    Herman
    ged.Antwerpen 30-4-1938
    is pater Jezuit; priester gewijd 5-7-1969
    vertrok naar Gent 1972
    was daar priester/arbeider onder Turken
    16-2-2000 uitgezonden naar Ankara
    aldaar ovl.21-6-2000
    begr.Oude Abdij te Drongen (bij Gent)

    Tony
    geb.Zvl. 21-11-1941
    ovl.na 2000 (woont in Turkije)

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1