16_227


                   (10.226)
Cornelis Adrianus VAN GENK Adriana HOPMANS
geb.                 ged.Bergen op Zoom 
ovl.voor 1892                   28-9-1806
                   ovl.Zvl. 21-1-1892

__________________________________________________________              *****_
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1