16_213

DOMINICUS
geb.
ovl.


___________________________________________________________

een losliggende notitie in het Zandvlietse doopboek vermeldt :

    Marta Maria
    ged. Ascq 29-5-1891        geen getuigen vermeld
    (gedoopt "door een kapelaan"
    ovl.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1