16_196

(14.591)               
Ludovicus Josephus VAN MEIR  ongeh. Marie N.N.
ged.Zvl. 28-12-1871          geb.
ovl. Tienen 1944 of 1945       ovl.

leurder in Tienen reeds in 1933 
______________________________________________________


              *****   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1